MEDIACJE – ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ

Wychodząc naprzeciw nowym tendencjom rynkowym, uprzejmie informujemy, że radca prawny Magdalena Mendyka- Moniuszko w latach 2014 i 2015 uzyskała tytuły/dyplomy mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych (nr dyplomu 983/MCG/Warszawa 2015) oraz mediatora w sprawach pracowniczych (nr dyplomu 752/MP/Warszawa 2015). 

 

 

Odbyte specjalistyczne szkolenia i warsztaty w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów  pozwoliły zapoznać się ze specyfiką pracy mediatora i pełnomocnika w w/w rodzajach mediacji,  w szczególności w zakresie:

- procedur prowadzenia mediacji,

- obszarów zastosowań mediacji,

- dokumentacji prowadzonej i przygotowywanej przez mediatorów,

- prawnych aspektów mediacji,

- umiejętności stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji.

 

To z kolei umożliwiło poszerzenie zakresu usług oferowanych przez Kancelarię nie tylko w zakresie skutecznego uczestnictwa w mediacjach w charakterze pełnomocnika ale również wskazywania Klientom, że w drodze mediacji można sprawnie i efektywnie wypracowywać satysfakcjonujące rozwiązania konfliktów powstających w związku bądź przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej.