Tarcza antykryzysowa - zwięzłe podsumowanie

 

W związku ze sporym zainteresowaniem szkoleniem dot. tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 oraz tym, że od 18.04.2020 roku weszły w życie zmiany dokonane na mocy tarczy kryzysowej 2.0. w odrębnych artykułach, 

udostępniam zaktualizowane omówienie:

 

  a) zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące;

 

  b) świadczenia postojowego z ZUS;

 

  c) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

 

  d) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez starostę;

 

  e) dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez starostę;

 

  f) mikropożyczki, 

 

  g) udogodnień podatkowych.

 

 

Warto przy tym pamiętać, że:

 

1.Aktualnie tj. na dzień 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje:
 
a) ustawa o COVID -19 tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Poz. 374)
b) dwie specustawy do ustawy ustawy o COVID -19, zwane roboczo:
  • tarczą antykryzysową 1.0 – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695), która rozszerza zarówno krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie omawiane w ramach tego opracowania jak i zakres tej pomocy,
  • tarczą antykryzysową 2.0 – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695), która rozszerza zarówno krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie omawiane w ramach tego opracowania jak i zakres tej pomocy.
2. Z uwagi na to, że szereg przepisów tarczy antykryzysowej 2.0 działa z datą wsteczną na potrzeby zaktualizowania dotychczasowych informacji – zmiany dokonane na mocy tarczy antykryzysowej 2.0 będą zaznaczone na czerwono.
 
3. Ustawa o COVID - 19 po zmianach dokonanych na mocy tarczy antykryzysowej 1.0. wprowadziła bardzo wiele kategorii podmiotów na potrzeby ustalania świadczeń.
 
4. To oznacza, że ten sam przedsiębiorca może kwalifikować się do różnych kategorii podmiotów opisanych w ustawie – w zależności od świadczenia.
 
5. Z w/w powodów każdą z omawianych form wsparcia należy analizować odrębnie i w kontekście swojej sytuacji.
 
6. W razie wątpliwości warto zapoznać się z zakładką „pytania i odpowiedzi” na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi i w razie potrzeby zadać własne pytanie (do 500 znaków).
 
7. Omówienie uwzględnia stan prawny na dzień 18.04.2020 r.