Mediacje

Kancelaria oferuje usługi polegające uczestnictwie w mediacjach w charakterze pełnomocnika Klienta.

 

Uzyskane przez radcę prawnego Magdalenę Mendykę-Moniuszko w latach 2014 i 2015 tytuły/dyplomy mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych (nr dyplomu 983/MCG/Warszawa 2015) oraz  mediatora w sprawach pracowniczych (nr dyplomu 752/MP/Warszawa 2015), które były poprzedzone specjalistycznymi szkoleniami i warsztatami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów sporów,  pozwoliły zapoznać się nam ze specyfiką pracy mediatora i pełnomocnika w w/w rodzajach mediacji, w szczególności w zakresie:

- procedur prowadzenia mediacji,

- obszarów zastosowań mediacji,

- dokumentacji prowadzonej i przygotowywanej przez mediatorów,

- prawnych aspektów mediacji,

- umiejętności stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji.

 

Mając na względzie fakt, iż w drodze mediacji można sprawnie, skutecznie i tanio wypracowywać satysfakcjonujące rozwiązania konfliktów powstających w związku bądź przy okazji prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej – mamy nadzieję, że powyższa oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.