Prawo autorskie, własności przemysłowej i ochrony danych osobowych

Kancelaria oferuje usługi związane z doradztwem we wszystkich aspektach prawnych związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim, prawem własności przemysłowej) oraz prawem IT.

 

Specjalizacja z zakresu prawa autorskiego związana jest nieodłącznie z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym w toku obsługi podmiotów z branży wydawniczej czy medialnej oraz pasją, która trwa nieprzerwanie od czasów studenckich założycielki kancelarii (temat pracy magisterskiej: „pracownicze prawa autorskie”).

 

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje usługi z zakresu:

 

- przygotowywania i/lub opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;

 

- kompleksowej obsługi z zakresu prawa autorskiego dla wydawców książkowych, prasowych czy producentów radiowo - telewizyjnych,  

 

- audytów rozwiązań prawnych z zakresu praw autorskich oraz własności przemysłowej w ramach danego przedsiębiorstwa;

 

- doradztwa w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł;

 

- reprezentacji Klientów w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich prawa majątkowych i osobistych oraz praw do znaków towarowych;

 

- przygotowywania i/lub opiniowania umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT;

 

- przygotowywania i/lub opiniowania umów o dostawę oprogramowania, a także sprzętu komputerowego.