Prawo podatkowe i postępowania podatkowe

Dobre przygotowanie merytoryczne z zakresu prawa podatkowego oraz duże doświadczenie w stosowaniu wiedzy prawno-podatkowej w praktyce - są podstawą do należytego świadczenia przez Kancelarię usług z zakresu podatków dochodowych, podatków pośrednich (VAT oraz podatek akcyzowy), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

 

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje m.in.

 

- przygotowywanie pisemnych opinii, analiz i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,

 

- weryfikacja projektów umów pod względem podatkowym;

 

- pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych;

 

- przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. czynne żale, wnioski o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.);

 

- przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA;

 

- reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi,

 

Oferowane przez Kancelarię usługi z zakresu prawa podatkowego są zawsze dostosowane do indywidualnych wymagań oraz potrzeb jej Klientów.