Postępowania sądowe | setki wygranych spraw

Radca prawny
Radca Prawny

Postępowania sądowe to jedna z moich głównych specjalizacji.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów spółek przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich rodzajach postępowań (m.in. w postępowaniach: zwykłych, nakazowych, upominawczych, uproszczonych, zabezpieczających, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych)  i na wszystkich ich etapach.  Duża skuteczność i setki wygranych spraw są pochodną praktyki sądowej, dobrej znajomości procedur sądowych i rzetelnego przygotowania spraw.

Zastępstwo procesowe przed sądami

Reprezentuję Klientów:

  • przed sądami: cywilnymi, gospodarczymi, pracy i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, sprawami pracowniczymi), 
  • przed sądami rodzinnymi m.in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu,
  • przed komornikami (postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające)
  • przed sądami do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno w zakresie upadłości obejmującej  likwidację majątku dłużnika, upadłość konsumencką, jak i we wszystkich rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych;
  • przed sądami karnymi jako obrońca oskarżonych/podejrzanych lub pełnomocnik pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych;
  • przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dbając o wysoką skuteczność  prowadzonych przeze mnie działań – szczególną wagę przywiązuję do należytego przygotowania sprawy i rzetelnego zebrania dowodów przed jej rozpoczęciem. Z sukcesami reprezentuję zarówno Klientów będących Powodami jak i Klientów, którzy zostali pozwani.

Radca Prawny Warszawa

Pełnomocnik na etapie przedsądowym

Przed wszczęciem postępowania sądowego dążę do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W mojej ocenie polubowne zakończenie konfliktu w drodze przedsądowych negocjacji lub mediacji leży w interesie każdej ze stron sporu.

Pełnomocnik w sprawach z ZUS i Urzędem skarbowym

Obrońca w sprawach karnych i kks

Radca Prawny sprawy sądowe

Adwokat Warszawa

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej oferuję:

– opracowanie koncepcji sprowadzenia sporu sądowego,

– analizę dowodów w sprawie,

– sporządzanie pozwów, wniosków, sprzeciwów bądź zarzutów od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,

– opracowywanie projektów ugody sądowej,

– udział w postępowaniu klauzulowym zmierzającym do uzyskania tytułu wykonawczego,

– sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, w tym również egzekucji w celu zabezpieczenia,

– stałe monitorowanie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających poprzez współpracę z komornikami. 

Umowa o zastępstwo procesowe

Przed przyjęciem do prowadzenia sprawy sądowej i pełnomocnictwa zawieram umowę o zastępstwo procesowe. Projekt ww. umowy wysyłam Klientowi drogą elektroniczną celem zapoznania się z jej warunkami.

prawnik warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej sprawie lub w sprawie dotyczącej Twojego biznesu- skontaktuj się ze mną. Opisz mi swój problem, a ja zaproponuję Ci, w jaki sposób mogę pomóc i ile będzie kosztować moja usługa.

DARMOWA WYCENA

Magdalena Mendyka-Moniuszko

Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa