Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawnik od prawa autorskiego Warszawa

Kancelaria oferuje usługi związane z doradztwem we wszystkich aspektach prawnych związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim, prawem własności przemysłowej) oraz prawem IT.

Specjalizacja z zakresu prawa autorskiego związana jest nieodłącznie z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym w toku obsługi podmiotów z branży wydawniczej czy medialnej oraz pasją, która trwa nieprzerwanie od czasów studenckich założycielki kancelarii (temat pracy magisterskiej: „pracownicze prawa autorskie”).

W ramach specjalizacji z zakresu prawa autorskiego, oferuję usługi z zakresu:  

– przygotowywania i/lub opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;

 kompleksowej obsługi z zakresu prawa autorskiego dla wydawców książkowych, prasowych czy producentów radiowo – telewizyjnych,  

– audytów rozwiązań prawnych z zakresu praw autorskich oraz własności przemysłowej w ramach danego przedsiębiorstwa;

– doradztwa w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł;

– reprezentacji Klientów w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw do znaków towarowych;

– przygotowywania i/lub opiniowania umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT;

– przygotowywania i/lub opiniowania umów o dostawę oprogramowania, a także sprzętu komputerowego.

Pomogę Ci zabezpieczyć autorskie prawa osobiste, majątkowe i prawa własności przemysłowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba – będę dochodzić w Twoim imieniu roszczeń z tytułu ich naruszenia przed sądem.

Jeśli to Ty lub Twoja firma naruszyłeś prawa własności intelektualnej – będę w Twoim imieniu działać w celu odparcia roszczeń lub zminimalizowania negatywnych konsekwencji Twoich działań.  

radca prawny Warszawa

Ochrona praw autorskich

Właściwie każdy utwór stanowiący przejaw twórczej działalności człowieka, może zostać objęty ochroną prawnoautorską.  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór.

Czym jest utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej?

Ustawa określa w sposób generalny niezbędne cechy, jakie wyróżniają utwór od innych rezultatów działalności człowieka (art. 1 ust 1 ustawy).

Ustawa zawiera również przykładowe wyliczenie podstawowych kategorii utworów (art. 1 ust 2). Zaliczane są do nich utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Tym samym do uzyskania kwalifikacji „utworu” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, rezultat działalności twórcy powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 • stanowić rezultat pracy człowieka (twórcy),
 • stanowić przejaw działalności twórczej,
 • mieć indywidualny charakter,
 • zostać ustalony.

Magdalena Mendyka-Moniuszko

Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa

prawnik warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej sprawie lub w sprawie dotyczącej Twojego biznesu- skontaktuj się ze mną. Opisz mi swój problem, a ja zaproponuję Ci, w jaki sposób mogę pomóc i ile będzie kosztować moja usługa.

DARMOWA WYCENA