Windykacja

Windykacja należności

Pozasądowa windykacja należności to usługa, której głównym założeniem  jest próba polubownego, dobrowolnego i szybkiego odzyskania zaległych płatności Klienta, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego (które wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia wyższych kosztów przez Klienta).

Pozasądowa windykacja należności

Podstawową intencją towarzyszącą  tej usłudze jest zachowanie pozytywnych relacji biznesowych pomiędzy Klientem a Dłużnikiem. Jest to możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi windykacyjnych i ustalonej wraz z Klientem strategii windykacyjnej względem Dłużnika. 

Celem pozasądowej windykacji należności  jest nadto (w razie potrzeby) odpowiednie przygotowanie sprawy do ewentualnego postępowania sądowego,  poprzez wdrożenie działań mających na celu np. przerwanie biegu przedawnienia, uzyskanie brakujących dokumentów, zebranie dodatkowych danych dot. Dłużnika itp.

W ramach usługi pozasądowej windykacji należności oferuję:

– profesjonalną korespondencję prawniczą z Dłużnikiem lub kontakt telefoniczny lub mailowy z Dłużnikiem,

– negocjowanie z Dłużnikiem w imieniu Klienta warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia przez Dłużnika,

– przygotowanie projektu ugody pozasądowej (porozumienia) Klienta z Dłużnikiem w sprawie spłaty należności, lub projektu oświadczenia o uznaniu długu z harmonogramem spłat do jednostronnego podpisania przez Dłużnika  

– stały monitoring wywiązywania się Dłużnika ze złożonych względem Klienta zobowiązań dot. dobrowolnej spłaty zadłużenia,

– odpowiednie przygotowanie sprawy do ewentualnego postępowania sądowego (w razie potrzeby).

Z moich doświadczeń wynika, że usługa pozasądowej windykacji należności  stanowi użyteczne wparcie bądź alternatywę dla wewnętrznych działów Klienta, zajmujących się monitorowaniem i windykowaniem przeterminowanych należności.

Zakres i sposób prowadzenia pozasądowej windykacji należności ustalany jest przeze mnie indywidualnie dla każdego Dłużnika w oparciu o oczekiwania i cele jakie zamierza osiągnąć Klient zlecając mi realizację w/w usługi. 

Radca prawny Warszawa

Kancelaria Radcy prawnego Warszawa