Współpraca | Wynagrodzenie

Radca prawny Warszawa
Radca prawny Warszawa

Radca prawny – współpraca/wynagrodzenie

Radca prawny – zasady współpracy

Moja współpraca z Klientami opiera się na zasadach uczciwości względem Klienta, przejrzystości i solidności zawodowej. Dzięki ww. wartościom po ponad 7 latach prowadzenia indywidualnej kancelarii radcy prawnego mogę pochwalić się wieloma pozytywnymi opiniami zadowolonych Klientów. 

Wiedza i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej nauczyły mnie odróżniać problemy istotne od pozornych. Koncentruję się na skutecznym, sprawnym oraz optymalnym finansowo i biznesowo rozwiązaniu problemu, bez niepotrzebnego mnożenia wątpliwości. Nie ulegam jednak pokusie bagatelizowania powierzonych spraw.

W związku z tym każdorazowo przed wskazaniem Klientowi potencjalnych rozwiązań, możliwości działań i związanych z nimi ryzyk i kosztów, w tym również podatkowych – dokonuję szczegółowej analizy stanu faktycznego i przeprowadzam wywiad z Klientem chcąc poznać Jego oczekiwania i preferencje co do sposobu osiągnięcia zakładanego celu.

Moją intencją jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego bez niepotrzebnego generowania kosztów i bez ograniczania kreatywności moich Klientów.

 

Radca prawny – wynagrodzenie za usługi prawne

Pomoc prawna jest udzielana przeze mnie zarówno w oparciu o jednostkowe, indywidualne zlecenia jak i na podstawie umów o stałej obsłudze prawnej.

Każdorazowo, przed przyjęciem zlecenia bądź przed podpisaniem umowy o stalą obsługę prawną – w porozumieniu z Klientem – ustalam zakres umowy lub zlecenia i związane z nimi moje honorarium. 

Kładę nacisk na przewidywalność wynagrodzenia za świadczone usługi.

W kancelarii stosuję następujące modele rozliczeń z Klientami:

1. Stawka godzinowa: w tym wariancie wynagradzania — rozliczenie następuje w oparciu o stawkę godzinową, ustaloną z Klientem. Wysokość ostatecznego wynagrodzenia zależy od liczby godzin poświęconych na daną sprawę. W 2022 roku standardowa stawka godzinowa wynosi 350,00 zł + VAT (430,50 zł brutto) i jest to stawka za godzinę efektywną pracy, tj. wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta. Jeśli wykonanie zlecenia Klienta szacuję na większą liczbę godzin niż 2 – ww. stawka ulega nieznacznemu obniżeniu.

2. Wynagrodzenie za ustną poradę prawną w 2022 r. wynosi 400,00 zł brutto za ustną poradę trwającą do 1 godziny. W ramach tego wynagrodzenia przewidziana jest analiza dokumentów do 3 stron A4 łącznie.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe: w przypadku tego modelu — wysokość mojego wynagrodzenia zostaje określona na początku współpracy i jest stała, czyli nie zależy od ilości czasu, który poświęcę danej sprawie. W sprawach sądowych o wartości przekraczającej 10.000,00 zł kieruję się zazwyczaj stawkami minimalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

3. Wynagrodzenie abonamentowe – jest to wariant wynagrodzenia preferowany zazwyczaj przez stałych Klientów. Rozliczenie następuje na zasadzie stałej opłaty miesięcznej, w ramach której klient otrzymuje określoną z góry liczbę godzin w okresie rozliczeniowym. Gdy w danym miesiącu liczba godzin objętych abonamentem zostaje wykorzystana, ponadwymiarowy zakres usług liczony jest według ustalonej z Klientem stawki godzinowej.

4. Opłata stała za poradę prawną: w przypadku jednostkowych indywidualnych zleceń w zakresie udzielenia Klientowi porady ustnej – moje wynagrodzenie stanowi opłata stała za poradę prawną uzgodniona z Klientem. Wysokość ww. opłaty stałej uzależniona jest od zakresu porady, w tym ilości przekazanych informacji i dokumentów oraz gałęzi prawa, której ta porada ma dotyczyć. Standardowe wynagrodzenie za ustną poradę prawną w 2022 r. wynosi 400,00 zł brutto za ustną poradę trwającą do 1 godziny. W ramach tego wynagrodzenia przewidziana jest analiza dokumentów do 3 stron A4 łącznie. Jeśli jest potrzeba zapoznania się z większą ilością dokumentów lub porada z uwagi na złożoność problemu wymaga dłuższego spotkania — wysokość wynagrodzenia odpowiednio wzrasta. Ustne porady prawne świadczę zarówno osobiście jak i on-line.

W sprawie przygotowania indywidualnej oferty w oczekiwanym przez Państwa zakresie i wymiarze czasu proszę o kontakt tel.: 605 834 502 lub mailowy pod adresem: mendykamoniuszko@radcaprawny-mmm.pl

Radca prawny — bezpłatna wycena zlecenia

Magdalena Mendyka-Moniuszko

radca prawny Warszawa